Általános Szerződési Feltételek

1. Webáruházunk üzemeltetője, továbbiakban „Szolgáltató”:

SW-Logic Kft.
Székhely: 1095 Budapest Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 08.
Telephely: 1095 Budapest Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 08.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: +36 30 208 0808

Adószám: 26544074-2-43. Cégjegyzékszám: CG. 01-09-331260

2. Tárhely szolgáltató:

Cégnév: SW-Logic Kft.
Székhely cím: 1095 Budapest Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 08.
Postai cím: 1095 Budapest Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 08.
Telefon: +36 30 208 0808
Adószám: 26544074-2-43
Bankszámlaszám: 11732002-23543366

3. Portálunk használata:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.rmfc.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: rmfc portál) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A rmfc portálban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza. Az rmfc portálon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A szerződés nyelve: magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és nem kerül iktatásra.

A rendelés menete:

Megrendelését az rmfc portálon keresztül küldheti el.
A vásárlást követően visszaigazolás érkezik az Ön e-mail címére. A Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott Next-IT Consulting Kft. futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
Utánvételes fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.

Az áruházban feltüntetett árak érvényes (bruttó) fogyasztói árak.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

4. Garancia, jótállás:

Cégünk minden vásárlásról a hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-s számlát állít ki, mely a legtöbb esetben egyben jótállási jegyként is szolgál.
A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt eredeti számlával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezt gondosan őrizze meg. A jótállási felelősséget kizáró feltételek: helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás. Kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles írásban (e-mailben) jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.
A garancia érvényesítésének helye: SW-Logic Kft., 1095 Budapest Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 08.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5. Elállás joga:

A fogyasztónak minősülő személy jogosult a vásárlástól indokolás nélkül elállni az alábbi esetekben:
- a szolgáltatás megkezdése előtt, ha ezt írásban, vagy szóban jelzi,
- a termék (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatás), átvételének napjától 30 naptári napon belül írásban, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.

6. Felelősség:

www.rmfc.hu webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A felelősség korlátozása

6.1. Az Online shop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
6.2. A www.rmfc.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat,
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az akadálytalan működését és a vásárlást,
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
  • Bármely levél, amely elektronikus formában érkezett vagy bármilyen adat elvesztése,
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése,
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3.Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.rmfc.hu-n.

7. Szerzői jogok:

A www.rmfc.hu webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Az oldal teljes tartalma az 1999. évi LXXVI. törvény (szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. (E-ker.) törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése, és bárminemű továbbadása nem megengedett, kizárólag a cég írásos hozzájárulásával.
A szerzői jogról szóló törvény 94. § (1) bekezdése és 95. § (1) bekezdése értelmében a szerzői jogok megsértői kártérítésre kötelezettek és egyéb törvényi szankcióval sújthatók.

8. Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

1., A Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 1095 Budapest Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 08.
Telefonszám: +36 30 208 0808
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2., Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3., Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Vagy a területileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

9. Árak és ÁFA mértéke:

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val (27%) növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor. Áraink forintban értendőek. hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

10. Bankkártyás fizetés:

1. Reklamációs csatornák, reklamációk kivizsgálásának határideje
A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.
Amennyiben a termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatosan reklamációval élne, akkor forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz írásban: e-mail-en (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) Az írásos reklamációt minden esetben kivizsgáljuk. A panaszra a választ a kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül megküldjük (gyakorlatban ez 1-2 munkanap).